Disclaimer

1. Toegang tot de website

Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennis nemen. Matchu Sports B.V. behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.
De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van Matchu Sports B.V. En dat door de loutere mededeling van informatie aan Matchu Sports B.V. , deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de privacy policy van Matchu Sports B.V..
Het verlenen van toegang tot het privaat gedeelte van de website van Matchu Sports B.V. middels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan op elk moment door Matchu Sports B.V. worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.

2. Aansprakelijkheid met betrekking tot de weergegeven informatie

Het geheel van informatie op de website van Matchu Sports B.V. (teksten, documenten, beelden, databanken of andere vormen) wordt door Matchu Sports B.V. ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid, leverbaarheid of aangepastheid voor commerciële of particuliere doeleinden.
Matchu Sports B.V. treft dan ook geen enkele aansprakelijkheid bij het gebruik van de teksten, documenten, beelden of andere informatie van deze website, noch betreffende de uitvoering.

3. Aanwezige links

Om het bezoek van de website van Matchu Sports B.V. te vergemakkelijken, zijn links naar websites van derden opgenomen. De bezoeker is vrij in het al dan niet aanwenden van deze links. Enige schade voortkomend uit het aanwenden van de voorgestelde links valt buiten elke aansprakelijkheid van Matchu Sports B.V. Is een link incorrect, meld het dan aan Matchu Sports B.V.  Matchu Sports B.V. behoudt zich het recht voor om op elk moment nieuwe links te plaatsen of bestaande links te verwijderen.

4. Bescherming van intellectuele rechten

Het logo, evenals de bedrijfsnaam van Matchu Sports B.V. behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van Matchu Sports B.V.
De aanwezigheid van andere handelsnamen of merknamen op de website van Matchu Sports B.V. geschiedt na uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden daarop.
Matchu Sports B.V. draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijk een inbreuk pleegt op intellectuele rechten van derden. Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van Matchu Sports B.V. , worden vriendelijk uitgenodigd Matchu Sports B.V. spoedig in kennis te stellen. Matchu Sports B.V. zal vervolgens het nodige doen om het inbreuk makend materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen.

5. Privacy Policy

Om de verstrekking van informatie door Matchu Sports B.V. aan de bezoeker van de website mogelijk te maken, zal de gebruiker mogelijks gevraagd worden om persoonlijke gegevens mee te delen zoals naam, e-mailadres of telefoonnummer  waarmee de gebruiker wordt geïdentificeerd.
Matchu Sports B.V. heeft deze informatie nodig om haar diensten te kunnen verlenen, facturatiegegevens te krijgen, vragen te kunnen beantwoorden of de gebruiker van uitzonderlijke waarden in kennis te stellen.
Matchu Sports B.V. eerbiedigt de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze informatie te beschermen.

Meer informatie over deze Web Policy kan je opvragen via: info@matchusports.nl.